Шейко Володимир Дмитрович

Шейко Володимир Дмитрович

Завідувач кафедри. Доктор медичних наук, професор. Лікар-хірург вищої категорії.

Закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1991 році, в 1993 р. - клінічну ординатуру, 1996 р. - аспірантуру з хірургії. У 1996р. захистив кандидатську дисертацію «Оптимізація хірургічної профілактики неспроможності кукси дванадцятипалої кишки після резекції шлунку при ускладнених постбульбарних виразках», в 2003 р. - докторську дисертацію «Прогнозування та профілактика поліорганної недостатності у постраждалих з поєднаними торакальними і абдомінальними пошкодженнями при політравмі». З 1996 по 2006 рік асистент, потім доцент кафедри хірургічних хвороб, з 2006 по 2008 — завідувач кафедри хірургічних хвороб УМСА. З 2008 року очолює кафедру хірургії № 2.  Автор близько 300 наукових праць. Серед них 8 – навчальних посібників, 1 – підручник «Хірургія» для стоматологічних факультетів медичних вузів, та навчальний посібник «Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени», 15 винаходів. Підготував 6 кандидатів медичних наук. Науковий напрямок роботи: хірургія пошкоджень, лапароскопічна хірургія, удосконалення методів діагностики та лікування шлунково-кишкових кровотеч, гострого панкреатиту, великих післяопераційних вентральних гриж, баріатрична хірургія. Контактний телефон: +380506319392. Пошта: vdsheyko@gmail.com

Крижановський Олександр Анатолійович

Крижановський Олександр Анатолійович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар-хірург вищої категорії. Завуч кафедри.

Закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1990 році. З 1990 по 1992 рік навчався в клінічній ординатурі при кафедрі госпітальної хірургії ПДМСІ. З 1992 по 1995 рік навчався в аспірантурі при цій же кафедрі. В 1995 році обраний на посаду асистента кафедри госпітальної хірургії УМСА. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію «Стан показників неспецифічного імунітету та тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих з шлунково-кишковими кровотечами виразкової етіології та їх корекція». У 2003 році обраний на посаду доцента кафедри, а в 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри госпітальної хірургії УМСА. Має 86 друкованих праць, 5 винаходів. Займається лікувальною роботою у центрі торако-абдомінальної хірургії. Напрямок наукової діяльності - проблеми діагностики та лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнених кровотечою. Контактний телефон: +380677807784. Пошта: umsasurg2@gmail.com

Капустянський Денис Васильович

Капустянський Денис Васильович

Декан медичного факультету № 2. Доцент кафедри. Кандидат медичних наук, доцент, лікар-хірург вищої категорії.

У 2004 році закінчив медичний факультет УМСА з відзнакою. Протягом 2004 – 2006 років лікар-інтерн хірург Полтавської обласної клінічної лікарні. Закінчив магістратуру з фаху хірургія з відзнакою. З лютого 2006 року лікар-травматолог Полтавської ЦРКЛ. З 2007 року працював лікарем хірургом 1 МКЛ, та паралельно навчався в заочній аспірантурі на базі кафедри хірургії №1 «УМСА». З 2009 по 2014 рік - асистент кафедрі хірургії №3, з червня 2014 року працює на посаді доцента кафедри. З січня 2019 року – доцент кафедри хірургії № 2. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Оцінка ефективності діагностики, лікування гострого апендициту і його ускладнень та шляхи покращення їх результатів". В 2015 році отримав звання доцента кафедри хірургії. Має 56 друкованих праць, 1 патент на корисну модель, 2 раціоналізаторські пропозиції, автор навчального посібника з загальної хірургії для англомовних студентів та співавтор 3 навчальних посібників і підручника з хірургії для студентів стоматологічних факультетів. Займається лікувальною та консультативною роботою у хірургічному відділенні. Сфера зацікавленості в хірургії: гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини, герніологія, ендоскопічна хірургія. Контактний телефон: +380503041855. Пошта: Denisvasilevich@rambler.ru

Кравченко Сергій Павлович 

Кравченко Сергій Павлович 

Доцент кафедри. Кандидат медичних наук, доцент, лікар-проктолог першої категорії, лікар-хірург першої категорії, лікар-ендоскопіст. Відповідальний за виховну роботу.

З 1985 по 1989 роки навчався в Красноградському медичному училищі. З 1989 по 1992 роки проходив військову службу у лавах ВМФ СРСР. У 1998 р. – закінчив медичний факультет УМСА. У 1998 -2000 рр. – проходив інтернатуру з хірургії на базі 2-ої МКЛ м. Полтава. З 2000 по 2005 р. – працював лікарем-хірургом Карлівської ЦРЛ. З 2005 по 2008 рр. – очний аспірант кафедри хірургічних хвороб з травматологією та ортопедією УМСА. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «Прогнозування та профілактика гнійно-септичних ускладнень у постраждалих з політравмою». З 2010 року – асистент кафедри хірургії № 2. З червня 2014 року на посаді доцента кафедри хірургії № 2. Займається лікувальною роботою у проктологічному відділенні. Сфера наукових інтересів — загальна та колоректальна хірургія, ендоскопія товстого кишечнику. Автор 16 наукових статей, 7 патентів на винахід, 1 нововведення. Контактний телефон: +380507769916. Пошта: Serzh.kravchenko.69@ukr.net

Шкурупій Олександр Анатолійович

Шкурупій Олександр Анатолійович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент. Лікар-хірург вищої категорії, лікар-торакальний хірург. Профорг кафедри.

Закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту у 1983 році. З 1985 по 1988 року працював хірургом Полтавського гарнізонного госпіталю та Полтавського обласного госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни. З вересня 1988 року по вересень 1990 року навчався в клінічній ординатурі при Київському науково-дослідному інституті клінічної та експериментальної хірургії. З вересня 1990 року по листопад 2014 року - асистент кафедри хірургії № 2. З листопада 2014 року на посаді доцента кафедри хірургії № 2. Кандидатська дисертація – «Лікування гострого гнійного холангіту» захищена у 2011 р. Займається лікувальною роботою у центрі торако-абдомінальної хірургії. Сфера наукових інтересів — невідкладна торакальна хірургія. Автор 2 посібників, 32 наукових статей, 3 патентів. Контактний телефон: +380505850001. Пошта: Shkyrypii1@gmail.com

Ситнік Дмитро Анатолійович

Ситнік Дмитро Анатолійович

Асистент кафедри, кандидат медичних наук. Лікар-хірург вищої категорії, лікар-ендоскопіст. Відповідальний за лікувальну роботу.

Закінчив із відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії у 2003 році. З 2003 по 2005 рр. – проходив інтернатуру з хірургії на базі 1-ої МКЛ м. Полтава. У 2005 р. – працював лікарем-хірургом  з екстренної допомоги хірургічного відділення 1-ої МКЛ м. Полтава. З 2005 по 2007 рр. – навчався в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської хірургії УМСА. У 2007 - 2008 рр. - працював лікарем-хірургом  з екстренної допомоги хірургічного відділення 1-ої МКЛ м. Полтава. З 2008 по 2011 рр. – навчався в очній аспірантурі на кафедрі хірургії № 2 ВДНЗУ "УМСА". З 1 грудня 2011 р. — асистент кафедри хірургії № 2. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію «Прогнозування та профілактика післяопераційного перитоніту при гострих абдомінальних захворюваннях». Займається лікувальною роботою у центрі торако-абдомінальної хірургії. Сфера наукових інтересів — абдомінальна хірургія, ендоскопія, мініінвазивна хірургія. Автор 35 наукових статей, 4 патентів, 3 нововведень. У 2017 році пройшов спеціалізацію з фаху "ендоскопія" на базі ХМАПО. У 2019 році склав іспит з міжнародної системи тестування англійської мови IELTS (від англ. International English Language Testing System), версія Academic на рівень володіння - В2.  Контактний телефон: +380973773102. Пошта: sytnik1279@gmail.com

Должковий Сергій Вікторович

Должковий Сергій Вікторович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Лікар-хірург першої категорії, лікар-ендоскопіст, секретар Полтавського регіонального осередку ГО «Асоціація хірургів України». Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка.

У 2007 році з відзнакою закінчив медичний факультет Українська медична стоматологічна академія. З 2007 по 2010 рр. проходив інтернатуру з хірургії, паралельно навчався в магістратурі. У 2010 році захистив освітньо-кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня магістра медицини за спеціальністю «Хірургія» за темою «Епідеміологія та профілактика нозокоміальних інфекцій в загальнохірургічному стаціонарі». З 2010 по 2013 роки навчався в очній аспірантурі на кафедрі хірургії № 2. Кандидатська дисертація – «Прогнозування та профілактика гнійно-септичних ускладнень у хворих з тяжкою формою гострого панкреатиту» захищена у 2014 р. З 2013 року працює асистентом кафедри. Автор 26 друкованих праць, 2 патентів. Сфера наукових інтересів — лікування гострого панкреатиту, патології жовчовивідних шляхів, шлунково-кишкових кровотеч. Контактний телефон: +380505395137. Пошта: sv_dolzhkovoy@ukr.net

Оганезян Айкануш Геворгівна

Оганезян Айкануш Геворгівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук. 

Лікар-хірург вищої категорії. Відповідальна за наукову роботу.

У 2005 році закінчила з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2005 по 2008 рр. проходила інтернатуру з фаху «Хірургія» на базі ПОКЛ. З 2008 по 2010 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії № 2 ВДНЗУ "УМСА". З 2010 по 2013 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі хірургії №2 ВДНЗУ "УМСА". З 1 грудня 2013 року – асистент кафедри хірургії № 2. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Хірургічна тактика при обмежених рідинних скупченнях у хворих на тяжкий гострий панкреатит». Сфера наукових інтересів – удосконалення методів діагностики та лікування гострого панкреатиту, інтервенційна сонографія. Автор 17 наукових статей, 2 патентів. Контактний телефон: +380501882700. Пошта: 

aikanush888@gmail.com


Черкун Олексій Юрійович

Черкун Олексій Юрійович

Асистент кафедри, кандидат медичних наук. Лікар-хірург.

Відповідальний за техніку безпеки на кафедрі.

Закінчив медичний факультет ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" у 2012 році. З 2012 по 2015 роки проходив інтернатуру з фаху «Хірургія» на базі ПОКЛ імені М.В. Скліфосовського. З 2015 по 2016 рр. працював лікарем-хірургом у Решетилівській ЦРЛ. З 2016 працює лікарем-хірургом у КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР». З 2015 року – очний аспірант кафедри хірургії №2 Української медичної стоматологічної академії. З 1 грудня 2018 року – асистент кафедри хірургії №2. У 2020 році захистив кандидатську дисертацію «Диференційована хірургічна тактика при парапанкреатичних інфекційно-септичних ускладненнях деструктивного панкреатиту». Сфера наукових інтересів – лікування гострого панкреатиту, герніологія, абдомінальна хірургія. Автор 6 наукових статей, 2 патентів. Контактний телефон: +380999318402. Пошта: 

Chercun89@gmail.com

 

Кас'ян Володимир Володимирович  

Кас'ян Володимир Володимирович  

Асистент кафедри. Доктор філософії за спеціальністю Медицина. Лікар-хірург першої категорії.

Відповідальний за роботу з міжнародних зв'язків, оновлення сторінки кафедри на сайті ПДМУ.

Закінчив медичний факультет ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" у 2011 році. З 2011 по 2014 роки проходив інтернатуру з фаху "Хірургія": очну частину на кафедрі хірургії №1 клінічною базою якої є 2-га МКЛ м. Полтава, заочну на базі хірургічного відділення ПОКЛ. З вересня 2014 по серпень 2016 навчався в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії №2 УМСА. З вересня 2016 очний аспірант кафедри хірургії № 2 УМСА. З вересня 2020 асистент кафедри хірургії №2. У 2021 році захистив дисертацію "Диференційована хірургічна тактика при гострому тяжкому панкреатиті ускладненому асцит-перитонітом", здобув ступінь доктора філософії з галузі знань Охорона здоров'я, спеціальність Медицина. Автор 11 друкованих праць, 5 патентів, 1 нововведення. У 2021 році пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі кардіохірургії рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ України ім. П.Л. Шупика та отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Хірургія серця та магістральних судин". Сфера наукових інтересів — абдомінальна хірургія, герніологія, панкреатологія, серцево-судинна хірургія. Контактний телефон: +380999656150. Пошта: kasianv88@gmail.com.

Калюжка Андрій Сергійович

Калюжка Андрій Сергійович

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Лікар-хірург вищої категорії. Завідувач центру торако-абдомінальної хірургії КП "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського ПОР".

У 2001 році закінчив з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2001 по 2003 рр. проходив інтернатуру з фаху «Хірургія» на базі ПОКЛ. З 2003 по 2013 рр. працював лікарем хірургом ПОКЛ. З 2013 р. -завідувач хірургічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського З 2008 по 2012 рр. - заочний аспірант ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України. З 1 березня 2015 року – асистент кафедри хірургії № 2. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію «Прогнозування перебігу та лікування гострого панкреатиту з урахуванням змін в системі нейтрофільних гранулоцитів». Сфера наукових інтересів – абдомінальна хірургія, відеолапароскопічні втручання, герніологія. Автор 21 наукових статей, 2 патентів. Контактний телефон: +380509022323.