Кафедра хірургії №2 розміщена на базі відділень хірургічного профілю, консультативної поліклініки КП «Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського ПОР».

 

Клінічні бази кафедри

Підрозділ

Завідувач

Кількість ліжок

Центр токако-абдомінальної хірургії

Калюжка А. С.

40

Проктологічне відділення

Котелевський Д. М.

25

Хірургічний кабінет поліклініки ПОКЛ

Гіленко Р.О.

-

 

Головним завданням лікувальної роботи клініки є участь у плановому оздоровленні і наданні ургентної хірургічної допомоги населенню Полтавської області та м. Полтави. Обсяг лікувальної роботи співробітників кафедри  визначений відповідно до розподілу обов’язків, лікарської кваліфікаційної категорії, стажу роботи та ставки займаної посади. За кожним базовим відділенням закріплений співробітник кафедри у якості консультанта. Згідно з графіком здійснювався консультативний прийом хворих у хірургічному кабінеті поліклініки та в інших відділеннях КП «ПОКЛ ПОР».

Доценти кафедри забезпечують цілодобові консультації хворих у клініці згідно з затвердженим графіком чергувань «на дому». Завідувач кафедри професор Шейко В.Д., доценти Крижановський О.А., Шкурупій О.А. та асистент Калюжка А.С., доцент Капустянський Д.В. та асистенти Ситнік Д.А. і Черкун О.Ю. здійснюють чергування по ургентній хірургії в хірургічному відділенні КП «ПОКЛ ПОР».

Співробітники кафедри беруть активну участь в організації роботи патолого-анатомічних конференцій у якості рецензентів історій хвороби, в роботі лікувально-консультативних комісій КП «ПОКЛ ПОР» хірургічного профілю, які проводилися щомісяця.

Професор Шейко В. Д. є членом клініко-експертної комісії з контролю за якістю лікувально-діагностичної роботи та службових розслідувань з приводу смерті або за зверненнями до відповідних інстанцій при ГУОЗ Полтавської ОДА. Щоквартально проводилися засідання експертних комісій з відповідними рекомендаціями щодо покращення лікувально-діагностичної роботи. Професор Шейко В.Д. та доценти кафедри беруть активну участь у організації та проведенні консиліумів у КП «ПОКЛ ПОР» та інших лікувальних закладах області та м. Полтави.

         

Співробітники кафедри приймають активну участь у науково-практичних конференціях (в т.ч з міжнародною участю), в роботі засідань  Полтавського обласного осередку асоціації хірургів України, в професіних майстер-класах, вебінарах, тренінгах.
Впровадження у лікувальну роботу відділення:
- застосування VAC-терапії в комплексі лікування гнійних ран, трофічних виразок; вогнепальних ран
- широке впровадження лароскопічної діагностики, лапароскопічного методу лікування гострого апендициту,;
- впровадження торакальних оперативних втручань
- використання ендоскопічного гемостазу при гостро-дуоденальних кровотечах;
- лікування хвороб стравоходу (дивертикул Ценкера, діафрагмальних гриж, синдрому Бурхаве)
Перспективи подальшої роботи:
- впровадження новітніх методик лікування гриж живота;
- більш широке використання лапароскопічної діагностики при гострій хірургічній патології органів черевної порожнини;
- широке застосування пункційно-дренуючих методів лікування під конролем УЗД гідрофільних скупчень органів черевної порожнини;
- впровадження локальних клінічних протоколів лікування хірургічних захворювань;
-прогнозування та профілактика післяопераційних ускладнень

Доценти та завідувач кафедри забезпечують цілодобову консультацію хворих та ургентну хірургічну допомогу по КП «ПОКЛ ПОР» згідно до затверджених графіків чергувань.

Щоденно співробітники кафедри проводять консультативний прийом хворих в хірургічному кабінеті поліклініки, згідно графіку, а також у інших відділеннях КП «ПОКЛ ПОР».

Протягом року проф. Шейко В.Д. та доценти Крижановський О. А., Капустянський Д. В., Кравченко С. П., асистент Калюжка А.С. та асистент Ситнік Д. А. беруть участь у організації та проведенні консиліумів у КП «ПОКЛ ПОР» та інших лікувальних закладах області та м. Полтави.

Проф. Шейко В.Д. є членом клініко-експертної комісії по службовим розслідувань якості надання медичної допомоги ДОЗ Полтавської ОДА з приводу смерті або за зверненнями до Прокуратури.

 

         


Науково-практичними напрямками роботи кафедри є:

 • розробка та впровадження новітніх мініінвазивних методик алогерніопластики гриж черевної стінки;
 • використання  сучасного медичного інструментарію та обладнання для виконання оперативних втручань на органах черевної порожнини;
 • впровадження інтервенційної соноскопії при лікуванні об'ємних рідинних скупчень черевної порожнини; 
 • розробка алгоритму прогнозування розвитку післяопераційного перитоніту та його профілактика, удосконалення методів програмованих санацій черевної порожнини; 
 • застосування мініінвазивних методик при лікуванні гострого деструктивного панкреатиту.
 • удосконалення відеолапароскопічних методів і способів діагностики і лікування гострих та хронічних захворювань жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів; 
 • створення та впровадження в практичну діяльність протоколів діагностики та лікування гострих та хронічних захворювань органів черевної порожнини; 
 • впровадження методу екстраплеврального позавогнищевого остеосинтезу грудинно-реберного каркасу при флотуючих переломах ребер та грудини; 
 • застосування інтервенційної соноскопії при лікуванні об'ємних рідинних утворень органів грудної клітки; 
 • удосконалення методів торакоскопічних втручань у діагностиці та лікуванні гострих та хронічних захворювань органів грудної клітки; 
 • розробка нових мініінвазивних методів діагностики та лікування захворювань органів середостіння; 
 • впровадження апаратних методів лікування захворювань товстої та прямої кишки; 
 • застосування мініівазивних методик лікування гострого та хронічного геморою; 
 • удосконалення методів алогерніопластики при параколостомічних грижах. 
 • Використання Vac апарату для лікування значних ранових дефектів.

За останній час співробітниками кафедри:

 • популяризуються  нові методи лікування,
 •  виконуються показові хірургічні втручання,
 • готуються виступи в регіональних осередках хірургів,
 • готуються публікації в періодичній регіональній пресі,
 • створено і впроваджено 16 клінічних протоколів.
 • отримано: 10 Патентів України на винахід, подано 12 рац. пропозицій.
 • популяризуються  нові методи лікування,
 • виконуються показові хірургічні втручання,
 • готуються виступи в регіональних осередках хірургів,
 • готуються публікації в періодичній регіональній пресі.

Відповідальний за лікувальну роботу кафедри - ас. Ситнік Д.А. 

Шейко В.Д. – Лауреат Обласної премії ім. М.В. Скліфосовського в номінації «Кращий хірург року».