На кафедрі виконується ініціативна науково-дослідна робота на тему: «Обгрунтування малоінвазивних втручань в структурі лікування гострої хірургічної патології». Термін виконання 2021-2025 рр.. Керівник НДР – професор Шейко В.Д.


На даний час виконується кандидатська дисертація аспірантом Левицьким Г.О. на тему: «Диференційована хірургічна тактика при гострому тяжкому панкреатиті в залежності від прогнозування динаміки органної дисфункції»

При роботі над НДР виявлені ранні клінічні лабораторні та ультрасонографічні ознаки гнійно-септичних ускладнень гострого тяжкого панкреатиту та оцінено їхню прогностичну значимість для хірургічної тактики при парапакреатичних інфікованих рідинних скупченнях. Виконана детальна порівняльна оцінка ефективності відкритих та пункційно-дренувальних втручань з приводу інфекційно-гнійних ускладнень при гострому панкреатиті в залежності від термінів виконання та локалізації парапанкреатичних уражень. Визначені фактори, які є чинниками органної дисфункції у пацієнтів з гострим панкреатитом. Визначена ефективність різних форм лікування тяжкої форми гострого панкреатиту, що ускладнився розвитком асцит-перитоніту та парапанкреатиту. Проведений аналіз літературних джерел свідчить, що критерії синдрому низького Т3 дозволять покращити прогностичну значимість прокальцитоніну у прогнозуванні оперативного втручання та подальших етапних хірургічних втручань (некрсеквестректомій) при інфекційно-септичних ускладненнях деструктивного панкреатиту, і як наслідок - дозволять зменшити терміни перебування пацієнта у стаціонарі та витрати на лікування панкреатиту.

 

Студенти, члени наукового гуртка, беруть активну участь в роботі студентських конференцій, олімпіад, де достойно представляють ПДМУ.

Відповідальна за наукову роботу кафедри – доцент Оганезян А.Г.

Звіт за 2021 рік