Виховна робота на кафедрі організована згідно «Плану виховної роботи», затвердженого кафедральною нарадою на початку навчального року, який складений на основі «Положення про виховну роботу куратора академічної групи», затвердженого наказом ректора академії. Чотири рази за семестр на засіданнях кафедри заслуховуються питання виховної роботи серед студентів, проведеної кураторами академічних груп згідно індивідуальних планів.

На кафедрі оформлений стенд з виховної роботи. 

Відповідальний за виховну роботу – к.мед.н., доцент Кравченко С.П.

Наказом ректора кураторами академічних груп призначені: 

1. Доцент Кравченко С.П. – 1 група ІV курсу медичного факультету №1
2. Асистент Черкун О.Ю. - 2 група ІV курсу медичного факультету №1
3. Доцент Шкурупій О.А. – 3 група ІV курсу медичного факультету №1
4. Доцент Крижановський О.А. – 4 група ІV курсу медичного факультету №1
5. Асистент Ситнік Д.А. – 5 група ІV курсу медичного факультету №1
6. Доцент Должковий С.В. - 6 група ІV курсу медичного факультету №1
7. Доцент Оганезян А.Г. – 7 група ІV курсу медичного факультету №1

Кожен викладач веде «Щоденник куратора», який містить план роботи, проведені в групі заходи, дані про успішність студентів та академічну заборгованість. Під час виховних годин обговорюються теми, які рекомендовані в плані виховної роботи академії. Згідно графіку академії куратори приймають участь у проведенні Декади кафедри в гуртожитках.